Withdraw from nuclear arms

Grafická glosa Lumíra Kajnara

Grafická glosa Lumíra Kajnara: Withdraw from nuclear arms

Grafická glosa Lumíra Kajnara: Withdraw from nuclear arms.Zanechte nám svou korekturu nebo komentář: