Pro Prahu jabka, pro venkov řepka

Grafická glosa Lumíra Kajnara

Grafická glosa Lumíra Kajnara: Pro Prahu jabka, pro venkov řepka

Grafická glosa Lumíra Kajnara: Pro Prahu jabka, pro venkov řepka.

Premiérova vize „Jaro 2030“ pro naše lidi.Zanechte nám svou korekturu nebo komentář: